עותק של Alys_Tomlinson_Ex_Voto_3255_v2-3 – Alys Tomlinson